SRH
GRUPURI
DE LUCRU
NUCLEE SRH
GHIDURI ŞI
RECOMANDĂRI
CAMPANII PROIECTE EVENIMENTE PACIENŢI E-LEARNING PUBLICAŢII NOUTĂŢI PRESĂ
Specialisti: Romania se confrunta cu o situatie critica in ceea ce priveste terapia durerii, in special a celei cronice | Presedintele ARPIM: In Romania exista un decalaj in ceea ce priveste accesul la tratamente inovatoare | Specialist: „Romania are o adevarata problema cu HPV-ul” | Ministerul Sanatatii dubleaza bugetul Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei | Proteinele din laptele matern protejeaza bebelusul de alergiile alimentare | Cum stau romanii cu privire la consumul de antibiotice | 6.817 candidati sustin astazi concursul de admitere in rezidentiat | Peste 30.000 de persoane cu diabet sunt inregistrate in judetul Timis | Campania Nationala Controleaza-ti Diabetul ajunge in acest an la Timisoara | Diabetul la femei si problemele copiilor si tinerilor cu diabet de tip 1 din Romania, in prim-plan de Ziua Mondiala a Diabetului |
Vezi continutul multimedia
Locaţie: Home / ...

STATUTUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE HIPERTENSIUNE

Act aditional pagina 1 Act aditional pagina 2 Act aditional pagina 2

 

ART. 1. SOCIETATEA ROMANA DE HIPERTENSIUNE (SRH) este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, o asociaţie profesional - ştiinţifică apolitică, non profit, non-guvernamentala, cu beneficiu public, a medicilor cardiologi, internisti, neurologi, nefrologi, diabetologi, a medicilor de medicina de familie si a rezidentilor din aceste specialitati, organizata potrivit Legii nr. 246/2005.

SRH este interfata intre toate societatile stiintifice care se ocupa de depistarea, evaluarea si tratamentul hipertensiunii arteriale care a devenit o problema de sanatate publica in Romania, problema cu care se confrunta medicii din specialitatile mentionate.SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HIPERTENSIUNE este o societate independentă care poate colabora cu alte societăţi medicale şi academice şi care poate fi afiliată altor societăţi ştiinţifice omoloage din afara tarii.ART. 2. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HIPERTENSIUNE este persoana juridica romana de drept privat, avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 97069 din 29.03.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Comunicare si Relatii Publice.ART. 3. Scopul
Membrii SOCIETĂŢII ROMANE DE HIPERTENSIUNE doresc sa se asocieze în urmatorul scop:
- Depistarea, evaluarea si tratamentul hipertensiunii arteriale (HTA) in vederea reducerii impactului negativ al HTA asupra starii de sanatate a populatiei din Romania;
- Dezvoltarea activităţilor de preventie a HTA şi a complicatiilor acesteia ;
- Stimularea şi promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul fundamental (fiziologie, fiziopatologie), în domeniul clinic, epidemiologic si preventiv, al investigaţiilor şi explorărilor invazive şi noninvazive, precum şi în domeniul terapiei hipertensiunii si a complicatiilor acesteia (neurologice, cardiace, vasculare, renale);
- Creşterea continuă a nivelului ştiinţific al membrilor Societăţii
- Sprijinirea aplicatiilor pentru obtinerea titlului de Specialist European în Hipertensiune pentru medicii români;
- Societatea Română de Hipertensiune incurajeaza şi sprijină dezvoltarea de Centre de Excelenţă ale Societăţii Europene de Hipertensiune în România.
- Educaţia sanitară a populaţiei în vederea depistării hipertensiunii arteriale şi a tratamentului corect al acesteia.ART. 4. In vederea realizării obiectivelor propuse SRH va avea mai mult secţiuni:
- Secţiunea ştiinţifică;
- Sectiunea de studii populaţionale;
- Secţiunea de educaţie medicală continuă a medicilor preocupaţi de hipertensiunea arterială;
- Secţiunea de educaţie a populaţiei.ART. 5. Activităţi.
- Societatea Română de Hipertensiune promovează programe de cercetare ştiinţifică in tara, dar si comune cu alte tari, participă la activitati organizate de Societatea Europeană de Hipertensiune sau de alte societati la care este afiliata, in vederea afirmării Asociaţiei în activitatea ştiinţifică nationala si internaţională.
- Societatea Română de Hipertensiune organizează cursuri si manifestări ştiinţifice pe plan naţional precum şi unele manifestări internaţionale la recomandarea şi cu acordul acestor foruri ştiinţifice.
- Societatea Română de Hipertensiune promovează schimburi ştiinţifice pentru medicii specialişti tineri, rezidenţi şi studenţi. În limita resurselor financiare proprii poate oferi burse de studii în străinătate.
- Societatea Română de Hipertensiune se va afilia la Societatea Europeană de Hipertensiune, Societatea Internationala de Hipertensiune şi la Liga Mondiala de Hipertensiune, precum si la alte Asociatii/Societati cu preocupari similare. SRH va promova iniţiierea şi mentinerea legăturilor ştiinţifice şi profesionale cu organisme similare nationale si internaţionale interesate de problema hipertensiunii arteriale, în scopul difuzării în rândul membrilor SRH a progreselor din domeniul hipertensiunii, asigurării unui schimb de valori şi pentru a contribui la cunoaşterea peste hotare a experienţei medicale româneşti.
- Societatea Română de Hipertensiune va sprijini Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor şi Universităţile de Medicină în elaborarea de programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de ghiduri, organizarea de cursuri şi alte manifestări profesionale şi ştiinţifice, contribuind astfel la programul de Educatie Medicala Continua.ART. 6. Membrii.
Societatea Română de Hipertensiune este formată din membrii fondatori, membri activi, membri de onoare, membri afiliaţi şi membri corespondenţi străini.Membrii fondatori sunt medici specialisti cu preocupari in domeniul hipertensiunii arteriale, personalitati medicale care au manifestat interes deosebit in depistarea, evaluarea si tratamentul hipertensiunii arteriale. Medicii fondatori sunt medici cardiologi,internisti, neurologi, nefrologi, diabetologi.Membrii activi pot fi medici specialisti care au preocupari in domeniul hipertensiunii arteriale si care recunosc Statutul Asociaţiei, sunt aprobaţi şi confirmaţi de Consiliul de Conducere al Asociaţiei şi îşi plătesc cotizaţia anuală. Ei pot fi in acelsi timp si membrii ai altor societati. Pentru a deveni membru activ este necesara o cerere de înscriere, un scurt curiculum vitae din care sa reiasa interesul clinic sau de cercetare in domeniul HTA şi se va achita taxa de înscriere. Taxa de înscriere şi cotizaţia se vor stabili anual. Cotizaţia anuală poate fi modificată de Consiliul de Conducere cu aprobarea majoritatii Adunării Generale. Cotizaţia anuală va fi plătită în primul semestru al anului.Membrii de onoare sunt personalităţi medicale din tara sau strainatate cu activitate recunoscută în domeniul hipertensiunii; ei sunt desemnaţi de Consiliul de Conducere şi validaţi de Adunarea Generală. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei.Membrii afiliati pot fi medicii rezidenti sau studenţii cu activitate în domeniul hipertensiunii arteriale recomandaţi de un membru al Societătii. Membrii afiliati sunt scutiti de plata cotizatiei si nu au drept de vot.Membrii corespondenţi străini pot deveni medicii care s-au afirmat în domeniul hipertensiunii în ţările lor sau pe plan internaţional; au colaborat cu medicii români şi îşi exprimă dorinţa de a fi membri ai Societăţii noastre. În acest scop este necesară o recomandare scrisă din partea unui membru al Consiliului de Conducere al SRH şi validarea de către Adunarea Generală. Membrii corespondenţi străini nu plătesc cotizaţie anuală. Nu au drept de vot.Membrii activi ai SOCIETĂŢII ROMÂNE DE HIPERTENSIUNE pot deveni în acelaşi timp şi membri ai Societătii Europene de Hipertensiune.
In organele de conducere ale SOCIETĂŢII ROMÂNE DE HIPERTENSIUNE pot fi aleşi numai membrii activi. Retragerea calităţii de membru al Societăţii Române de Hipertensiune se aplică acelora care timp de 2 ani consecutiv nu plătesc cotizaţia, celor care se fac vinovaţi de fapte infamante sau delicte consfinţite prin hotărâre judecătorească sau cei care prin acţiunile lor încalcă Statutul SRH.ART. 7. Drepturile si obligatiile membrilor.
Membrii SRH au urmatoarele drepturi si obligatii:
- Sa plateasca taxa de inscriere in SRH si cotizatia conform Statului
- Sa participe la activitatile organizate de Societate,
- Sa faca propuneri in Adunarea generala;
- Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere
- Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere.
- Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Societatii.ART. 8. Structura.
SOCIETATEA ROMÂNA DE HIPERTENSIUNE este condusa de Adunarea generala si, între sesiuni, de Consiliul de Conducere.8.1. Adunarea Generală.
Adunarea Generală a membrilor SRH se valideaza la prima convocare. Ea este constituita din membrii SRH. Adunarea Generala se întruneşte anual si are următoarele atribuţii:
Ø Alege Consiliul de Conducere al Societăţii format din 15 membri;
Ø Alege Preşedintele, Secretarul şi Trezorierul SRH ;
Ø La prima Adunare Generală această prevedere este valabilă pentru funcţiile de Preşedinte, Preşedinte de Onoare, Secretar şi Trezorier SRH, urmând ca dupa 3 ani sa se aleaga Preşedintele, Secretarul şi Trezorierul SRH. Functia de Presedinte de Onoare initiala va deveni Fost Presedinte dupa prima legislatura. Presedintele de Onoare va fi stabilit la infiintarea SRH si reprezinta un titlul onorific, acordat unei personalitati medicale cu deosebit interes si preocupare in domeniul HTA.
Ø Alegerea acestor organisme are loc la 3 ani, se face prin vot secret şi este necesară prezenţa a cel puţin 30% din numărul total de membri activi ai SRH. Dacă nu se întruneşte cvorum-ul necesar, şedinţa se repetă, alegerile urmând a se desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi. Alegerea în funcţie se face cu majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi.
Ø La sfârsitul mandatului de 3 ani, preşedintele devine fost preşedinte.
Ø Preşedintele ales are dreptul şi prioritatea să nominalizeze un candidat pentru funcţia de secretar care trebuie să întrunească majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi; în cazul în care persoana nominalizată nu obţine numărul de voturi necesare se vor face alte propuneri de către membrii SRH .
Ø Pentru funcţiile de conducere ale SRH se pot depune candidaturi sau se pot face propuneri in cadrul Adunării Generale de orice membru activ al Societatii. Pentru fiecare funcţie vor fi nominalizaţi cel puţin 2 candidaţi.
Ø Face propuneri şi aprobă amendamentele şi modificarea unor articole din Statutul SRH .
Ø Aprobă membrii de onoare şi membrii corespondenţi străini. Ø Aprobă manifestările ştiintifice naţionale precum şi cheltuielile necesare realizării acestora.
Ø Este informata asupra bugetului SRH si asupra bilantului contabil, anual, la Adunarea Generala de catre trezorierul in functie.8.1.1. Sedintele Adunarii generale.
Adunarea generală se intruneste o data pe an în sedinţa ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii societăţii.8.1.2. Convocarea Adunarii generale.
Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul de Conducere sau de cel putin 1/3 din numarul membrilor, cu cel putin doua saptamani inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice. Deciziile Adunarii se iau cu un cvorum de cel puţin 30% din numărul total de membri activi ai SRH. Dacă nu se întruneşte cvorum-ul necesar, şedinţa se repetă. In acest caz deciziile se vor lua cu majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi.
Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul de Conducere sau de cel putin 1/2 din numarul membrilor, cu cel putin doua saptamani inaintea intrunirii prin instiintari scrise (mail) sau telefonice.8.1.3. Atributiile Adunarii generale
Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) infiintarea de sectiuni;
f) poate propune modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele in functie al Asociatiei decide.8.2. Consiliul de Conducere al SRH este format din 15 membri şi cuprinde: membrii Biroului de Conducere al SRH (Presedintele, Presedintele de Onoare/Fostul Presedinte, Secretarul, Trezorierul), Preşedintii Societatilor Nationale sau delegatii desemnati ai acestor societati intre care SRH este interfata şi membri aleşi de Adunarea Generală prin vot secret. Consiliul de Conducere este organul care rezolvă problemele Societăţii Române de Hipertensiune între 2 Adunări Generale. Are următoarele sarcini:
Ø stabileşte programul manifestărilor ştiinţifice ale SRH ;
Ø stabileşte comitetele de organizare şi comitetele ştiinţifice ale manifestărilor cu caracter republican (congrese, conferinţe, simpozioane).
Ø stabileşte bugetul şi planul de cheltuieli anuale al SRH
Ø aprobă afilierea la organismele similare internaţionale.

Comitetul de Conducere se întruneşte o dată la 6 luni, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi.

Consiliul informează Adunarea Generală asupra activităţii desfăşurate de Societate. Semnătura Preşedintelui şi a Secretarului sau Trezorierului sunt necesare în acte juridice şi în relatiile SRH cu alte foruri.

8.3. Biroul de Conducere este format din:
Ø Preşedinte
Ø Presedinte de Onoare / Fost preşedinte
Ø Secretar
Ø Trezorier

Criteriile ce trebuie indeplinite pentru depunerea candidaturii in functia de Presedinte:
Ø Membru activ al SRH
Ø Doctor in medicina
Ø Preocupari recunoscute in domeniul hipertensiunii arteriale, concretizate prin conferinte si sustinute si publicatii atat nationale cat si internationale
Ø Activitate stiintifica corespunzatoare functiei de profesor sau conferentiar universitar sau cercetator stiintific grad I8.4. Activitatea Preşedintelui Ø Presedintele reprezinta Societatea si conduce toate reuniunile acesteia si ale biroului de conducere
Ø Coordonează activitatea curentă.
Ø Îndrumă şi coordonează activitatea secţiilor judeţene.
Ø Coordonează activitatea externă a Societăţii Române de Hipertensiune
Ø Aprobă cheltuielile curente.
Ø Rezolvă probleme ce ţin de competenţa Consiliului de Conducere a Societăţii Române de Hipertensiune între doua şedinte ale acestuia.
Ø Organizează Congresele sau Conferintele SRH impreuna cu Consiliul de Conducere Coordonează relaţiile cu celelalte societăţi ştiinţifice naţionale, cu forurile ştiinţifice, cu universităţile de medicină, Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Companiile din domeniul medical8.5. Activitatea Secretarului
Ø ţine evidenţa membrilor şi asigură problemele organizatorice ale SRH
Ø participă împreună cu Preşedintele la întreaga activitate a SRH
Ø ţine evidenţa tuturor lucrărilor privind activitatea Societăţii .
Ø Împreună cu Preşedintele si Fostul preşedinte răspunde de activitatea internaţională a Societăţii Române de Hipertensiune.8.6. Activitatea Trezorierului
Ø ţine evidenţa fondurilor SRH
Ø rezolvă cheltuielile curente cu avizul Preşedintelui şi a Secretarului
Ø prezintă un raport asupra veniturilor şi cheltuielilor la intrunirea Consiliului de Conducere (o data la 6 luni )
Ø anual prezintă un raport asupra veniturilor şi cheltuielilor la Adunarea Generala a SRH.Pentru întocmirea documentelor contabile legale, se recurge la un contabil care este salariat cu timp parţial de muncă.
La sfârşitul mandatului, trezorierul va prezenta Adunării Generale raportul asupra stării financiare a SRH în urma verificării de către un expert contabil şi aprobării Comisiei de Cenzori.8.7. Activitatea Presedintelui de Onoare si respectiv a Fostului-Preşedinte

Prin experienţa sa asigură continuitatea în actul de conducere, participând alături de Preşedinte şi Secretar la întreaga activitate a Biroului, având ca sarcini prioritare relaţiile internaţionale ale SRHPreşedintele, Secretarul şi Trezorierul SRH pot fi aleşi pentru un mandat de 3 ani al funcţiei respective. În aplicarea acestui articol se ţine seama şi de mandatele exercitate până la adoptarea acestei forme a statutului. Niciun membru al Biroului de Conducere nu este eligibil pentru doua mandate consecutive, dar exista posibilitatea realegerii dupa 3 ani de la ultimul mandat. Exceptie este anul 2011 care este an de organizare, mandatul fiind considerat incepand cu anul 2012.Activitatea curentă de secretariat este asigurată de un secretar executiv, care sprijina activitatea secretarului SRH, nu este membru ai Biroului, ci este salariaţ SRH..

Organul executiv al SRH este Consiliul de Conducere.Organul de control al SRH este cenzorul societatii. Organul de reprezentare a SRH este reprezentat de Presedinte, Presedinte de Onoare / Fost Presedinte.ART. 9. Activitatea de control.
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de o comisie de 3 cenzori. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte 2 membrii al asociatiei alesi de adunarea generala si un expert contabil. (salarizat cu norma partiala)ART. 10. Patrimoniul. Patrimoniul initial al SRH este de 1.370 RON, constituit prin depozit bancar.
Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:
a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;
b) activitati economice proprii (organizare de cursuri) in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei;
c) alte venituri prevazute de lege.ART. 11. Resurse.
Resursele Societăţii Române de Hipertensiune sunt formate din:
Ø Taxe de înscriere si cotizatii anuale.
Ø Donaţii.
Ø Fonduri obţinute prin manifestări ştiinţifice (taxe congrese, cursuri).
Ø Subvenţii de stat.
Ø Contracte de cercetare, alte resurse.
Toate aceste fonduri se vor folosi în scop profesional- stiintific.ART. 12. Manifestările ştiinţifice
Manifestările ştiinţifice pe plan naţional ale SRH sunt:
- Conferinta Nationala a SRH organizata la fiecare 2 ani; Conferintele Nationale pot fi organizate şi cu participare internaţională.
- Cursuri de Educatie Medicala Continua – organizate in functie de cerinte si aparitia noilor ghiduri ale Societatilor nationale si internationale.
- Seminarii nationale (cu sau fara participare internationala) de hipertensiune arteriala.ART.13. Publicaţii
SRH va publica semestrial InfoHTA, revista de informare pentru medici cu probleme de interes general.ART. 14. Dizolvare
Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Societatii intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea GeneralaART. 15. Membri fondatori
Se constituie, in baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HIPERTENSIUNE, denumita in continuare SOCIETATEA sau SRH, ai carei membri fondatori sunt:
1. DOROBANTU MARIA, cetăţean roman, domicilata în Bucureşti, str. Constantin Kiritescu, nr. 39, et. 1, ap. 2, sector 2, nascuta la data de 12.03.1951, în com. Dragoiesti, jud. Valcea, identificata cu C.I. seria RT nr. 298526, eliberată de Secţia 20, la data de 29.11.2003, CNP 2510312400151
2. BRUCKNER ION-VICTOR, cetăţean român, domicilat în Bucureşti, str. Barbu Delavrancea, nr. 29, sector 1, nascut la data de 22.04.1944, în Bucuresti, identificat cu B.I. seria DG, nr. 454408, eliberat de Secţia 2, la data de 26.05.1988, CNP 1440422400026
3. MACARIE CEZAR-EUGEN, cetăţean român, domicilat în Bucureşti, str. Minervei, nr. 88, sector 1, nascut la data de 10.02.1944, în mun. Galati, jud. Galati, identificat cu C.I. seria RT, nr. 179837, eliberat de Secţia 6, la data de 17.07.2001, CNP 1440210400140
4. LICHIARDOPOL RADU, cetăţean român, domicilat în Bucureşti, Str. Johann Sebastian Bach, nr. 12, sc. A, ap. 3, sector 2, născut la data de 10.01.1944, în com. Vartoapele, jud. Teleorman, identificat cu C.I. seria RT nr. 111858, eliberată de Secţia 6, la data de 03.08.2000, CNP 1440110400454
5. SCHILLER ADALBERT, cetăţean român, domicilat în mun. Timisoara, str. Luncani, nr. 30, jud. Timis, născut la data de 31.01.1954, în mun. Timisoara, jud. Timis, identificat cu C.I. seria TM nr. 799540, eliberată de SPCLEP Timisoara, la data de 25.01.2010, CNP 1540131354779. <ART. 16. Sediu
Societatea are sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 8, et. 6 (cabinet prof. Maria Dorobantu), sector 1.ART. 17. Dispozitii finale
Prezentul Statut poate fi modificat la propunerea membrilor SRH, numai cu aprobarea de Consiliul de Conducere şi validarea de Adunarii Generale.
Prezentul Statut a fost redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Sector 1 Bucuresti.Membrii fondatori

DOROBANTU MARIA

BRUCKNER ION-VICTOR

MACARIE CEZAR-EUGEN

LICHIARDOPOL RADU

SCHILLER ADALBERT

Sephar III

evenimente Sanatatea TV